Helpdesk

Pertanyaan/keluhan tentang:
Kelengkapan data/isian:
Kontak BPS 031-5939632, 031-5994251-54, ext. 1292, 1111
Masalah teknis terkait SIPMABA:
Kontak LPTSI 031-5947270, ext 1132
Informasi akademik:
Kontak BAKP 031-5994251-54, ext 1012, 1108, 1119
Informasi keuangan:
Kontak BKSP: ext 1128, Mbak Niken: ext 1094

Informasi Pascasarjana:
Kontak pasca: 031 - 5947213, 031 - 5994251, ext 1311(akademik), ext 1315(keuangan)

Jam Kerja: Senin - Jumat 08:00 - 16:00